CGJL Hearing an der Chambre des Députés

Den 01. Juli 2016 war d'CGJL mat hire Memberorganisatiounen an der Chambre des Députés, fir d’Iddien a Positioune vun de jeeweilege Jugendvertriedungen zum wichtegen Thema Integratiounspolitik zu Lëtzebuerg virzestellen.
Zesumme mam Här Chamberspresident Mars Di Bartolomeo huet d’Djuna Bernard, déi aktuell Presidentin vun der CGJL, duerch dësen interessanten Austausch tëscht Vertrieder vu Politik a Jugend gefouert.

Nodeems déi verschidden Organisatioune vun der CGJL hier Positioune virgedroe hunn, konnten déi uwiesend Deputéiert aus verschiddene Kommissiounen (Famill an Integratioun, Aussepolitik, Juridique a Conférence des Présidents) sech aktiv abréngen an d’Iddien an Virschléi vun der Jugend diskutéieren. Dësen Austausch soll dozou bäidroen, datt déi Inhalter, déi fir déi Jonk vum Land wichteg a relevant fir eng Neiausriichtung vun der Integratiounspolitik sinn, aktiv vun der Politik gehéiert an ëmgesat ginn.

Den Hearing zum groussen Iwwerthema « Integratioun » ass eng éischt Aktivitéit, déi d’CGJL zu der Kampagne « No Hate speech Movement » verschreiwt.
Am November 2016 fënnt dann och schonn de nächste groussen Event heizou statt, an zwar de Jugendkonvent zum Thema « Integratioun an Diskriminatioun ».Méi Informatiounen