Ausfallschrëtt

Et kennt een heiansdo vum Wee of, oder et entsprécht een net der Norm (“Ausfall”), mee et geet am Liewen ëmmer virun (“Schrëtt”).


Esou heescht et an der Beschreiwung vum Projet, deen am Schouljoer 2016/2017 eng ganz Rei Schüler aus dem Régime Préparatoire vum Lycée Nic Biever vu Diddeleng wäert beschäftegen.
Während zwee ganzen Trimesteren huelen di jonk Schüler un enger ganzer Rei vun Atelieren deel, déi ganz ënnerschiddlech Schwéierpunkten hunn: Graffiti, Graphicdesign, Theater, Hip Hop, Kleeder a Dekor’en gestalten,... Des weidere gëtt awer och an de Kueren um Projet geschafft, sou zum Beispill am Sproochenunterrecht, an de Mathéskueren oder awer och an den Infomatiksstonnen.

Dëst huet alles e Grond: de Jonken an deene Kompetenzen ze stäerken, déi villäicht net direkt mam klassesche schoulesche Kader verbonne sin. Sou kann deen een oder anere sécherlech dat eent oder anert verstoppten Talent bei sech entdecken.

De ganze Projet resultéiert an enger grousser Performance bzw. enger Presentatioun den 20. & 21. Juni zu Diddeleng am Centre Culturel. Des Performance soll den Alldag vun de Jonken aus dem Lycée Nic Biever weisen, duerch Danz, duerch Film, duerch di selwer gestalten Dekor’en a Kostümer an awer och duerch Text, Musek a villes méi!

Hei hu mer éischt Andréck aus den éischte Workshoppen.